GamesBx.Org

☆ New Games100 games♡ Most Popular 4468 gamesCategories ▼175 categories Aviator Game

Magic Safari 2

148 plays
About navigate_next Magic Safari 2
Instruction

Magic Safari 2 is part 2 of this addictive puzzle series developed by Quaibo Games. The graphics are very cute and suitable for all ages, especially children and families.

In Part 2, the gameplay is the same as Part 1. You will find ways to help the zombie drive through difficult terrain and obstacles along the way.

The game also has 4 functions:

Destroy: Destroy the obstacles.

Gravity: Makes the obstacles lighter and can fly higher.

Shape: Change the shape of the obstacle.

Magic: Changed the zombie's path.

However, if in the first part of the game, you played in a deserted forest during the day, then in part 2 you will experience the game in ghostly maps in the graveyard at night. The game has a total of 25 stages for you.

LÆ°u ý rằng bạn cần phải hoàn thành giai Ä‘oạn càng nhanh càng tốt. Bởi vì má»—i giai Ä‘oạn Ä‘á»u có hệ thống xếp hạng sao. Có tối Ä‘a là 3 sao và nếu thá»i gian bạn hoàn thành nhanh thì bạn sẽ có nhiá»u ngôi sao và nhiá»u Ä‘iểm hÆ¡n.

Ngoài ra còn có các trò chÆ¡i khác trong loạt để bạn chÆ¡i nhÆ° Magic Safari cÅ©ng nhÆ° các trò chÆ¡i tÆ°Æ¡ng tá»± mà bạn có thể chÆ¡i nhÆ° Zoo Fun, Offroad Safari ...

Controls
  • Sá»­ dụng 1,2,3,4 hoặc chuá»™t để hoạt Ä‘á»™ng và thay đổi chức năng.
  • Sá»­ dụng R để khởi Ä‘á»™ng lại.
  • Sá»­ dụng không gian để tạm dừng.
Played 148 times
Tags POINT AND CLICK GAMES
More Games Scary Maze Rating: 70% - 181 plays PLAY NOW Bloons Player Pack 2 Rating: 70% - 156 plays PLAY NOW Art of War: El Alamein Rating: 70% - 166 plays PLAY NOW Sugar Sugar 2 Rating: 70% - 170 plays PLAY NOW Hidden Car Wrench Rating: 70% - 159 plays PLAY NOW Narwhale.io Rating: 70% - 213 plays PLAY NOW Hedgehog Launch Rating: 70% - 151 plays PLAY NOW Straw Hat Samurai Rating: 70% - 165 plays PLAY NOW Hidden Numbers Interior II Rating: 70% - 170 plays PLAY NOW Super Mario 63 Rating: 70% - 229 plays PLAY NOW Jeeve's Volleyball Rating: 70% - 176 plays PLAY NOW Thing Thing 2 Rating: 70% - 146 plays PLAY NOW One Night at Flumpty's 2 Rating: 70% - 228 plays PLAY NOW Burrito Bison Rating: 70% - 170 plays PLAY NOW Bakugan hoverboard Rating: 70% - 175 plays PLAY NOW Age Manipulation Rating: 70% - 182 plays PLAY NOW Hyper Vault Rating: 70% - 189 plays PLAY NOW Ragdoll Achievement 2 Rating: 70% - 159 plays PLAY NOW Vikings: War of Clans Rating: 70% - 170 plays PLAY NOW Icy Tower Rating: 70% - 177 plays PLAY NOW
Advertisement